• Prodcuts catalogue
    for Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
  • 2015
  • Print
  • Adobe InDesign
    Adobe Illustrator
    Adobe Photoshop