• Book cover for Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
  • 2014
  • Print
  • Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop